Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Üzemeltetői adatok
Intramark Kft.      

4032 Debrecen,  Pesti u. 69

1184 Budapest, Mikszáth Kálmán u. 18.

 

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, telephelyeinknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, az abban leírtakat elfogadja. Amennyiben kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk elérhetőségein szívesen állunk rendelkezésére.

Fogalmak meghatározása
 

ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek. (rövidítve:ÁSZF) Az Eladó és a Vásárló jogait és kötelezettségeit, a webáruház használatának feltételeit magában foglaló leírás.
Fogyasztó, megrendelő, vásárló, vevő - A webáruházban vagy üzletünkben vásárló magánszemély, cég vagy intézmény.
Eladó – Intramark Kft.
Adatvédelmi szabályzat - A Vásárlói adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat.

I. Általános szerződési feltételek 


A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az INTRAMARK Kft által kiadott ajánlatokra, rendelés-visszaigazolásokra, számlákra és minden egyéb az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokra. 
Az ÁSZF -től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával.

Megrendelés

Megrendeléseket munkanapokon 8- 16h30-ig veszünk fel mindkét telephelyünkön.  Kivételt lépeznek ez alól a pénteki napok, amikor zárási időpontunk 16h-kor van.  A naponta 15h-ig beérkező megrendeléseket a megrendelés napján teljesítjük, azokat a GLS futárszolgálat részére átadjuk. Ettől eltérő esetekben a Vevőt a megrendelés leadása után rövid időn belül értesítjük.

A GLS futárszolgálattal feladott vevői megrendelések után a nettó 15 000Ft-ot meg nem haladó értékű megrendelések esetében csomagdíjat számolunk fel. Ez abban az esetben is érvényes, ha a  Vevő által kért tételek összértéke ezt az értéket meghaladná, de az Intramark Kft. raktárában lévő készlet annak kielégítését nem teszi lehetővé.  Ebben az esetben a Vevő értesítést kap.  A csomagdíj a csomag súlyától és terjedelmétől függetlenül nettó 1500Ft.  Utánvétel esetében ugyanez  2200Ft.

A nettó 15 000Ft-ot meghaladó megrendelések után nem számítunk fel szállítási költséget.   

A kiválasztott termékek megrendelése telefonon, webáruházon, faxon vagy e-mailen keresztül lehetséges.

A webáruház rendelési folyamatainak információs anyagát a b2b.intramark.hu elektronikus kereskedelmi oldalunkról le tudják tölteni. Belépés a www.intramark.hu weboldaunkon keresztül történik.

A telefonos és faxon leadott megrendeléseket a 06-52-540-555 (debreceni telephelyről történő rendelés esetén) illetve a 06 1 297 1450-es (budapesti telephelyről történő rendelés esetén) telefonszámokon tudjuk fogadni.

Az e-mailben elküldött rendeléseket debreceni telephely esetében az info@intramark.hu email címre kérjük küldeni, illetve budapesti telephelyről történő megrendelés esetén a budapest@intramark.hu címre várjuk azokat.  

Mind a telefonon, faxon, e-mailben történő megrendeléseknél kérjük a pontos terméknév, darabszám, minőség, vevőnév, cím adatokat megadni. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk.


Árak

Az ajánlatainkban szereplő árak az ajánlat kiadásától számított 30 napig érvényesek kivétel, ha az ajánlatban ettől eltérő kötöttség kerül megjelölésre. 
A devizában (EUR) megadott áraink esetében a számla kiállításának napján érvényes MNB deviza közép árfolyam minden esetben a számlán feltüntetésre kerül.
Az ajánlatainkban feltüntetett árak minden esetben az Intramark telephelyi ár paritáson értendők. 


Fizetési feltételek

Fizetési feltételeinket ajánlatainkban és számláinkon közöljük. A fizetési feltételek ügyletenként és ügyfelenként egyedileg változhatnak. 
A fizetési feltételek változását alapvetően befolyásolja a vevők megelőző fizetési fegyelme, mely vásárlásonként kerül vizsgálatra. Az INTRAMARK Kft. fenntartja a jogot, hogy a fizetési feltételeket a számla kiállításának pillanatáig egyoldalúan megváltoztassa. 
Az INTRAMARK Kft egyedi elbírálás alapján fenntartja a jogot, hogy egyes megrendelések teljesítését a megállapodott ajánlati ár teljes vagy részben történő előre kiegyenlítéséhez kösse, ezt ajánlatunkban külön fel is tüntetjük. 
Egy számla akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha annak teljes bruttó értéke az Intramark Kft.-hez igazolható módon beérkezett.
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként. 

 

Ajánlati kötöttség

Ajánlatunk annak keltétől 30 napig érvényes vagy az ettől eltérő határidőt azon külön feltüntetjük.

E határidő lejárta után ajánlatunk érvénytelennek tekintendő, az abban foglaltak az Intramark Kft.-t nem kötelezik. 
Az Intramark Kft. és a Vevő között akkor jön létre szerződés, amennyiben az ajánlati kötöttség időtartama alatt az Intramark Kft. ajánlatában foglaltakkal egyezően megrendeli.

A kiajánlott tételeknél és termékeknél az Intramark Kft. a köztes eladás és készleteltérés jogát fenntartja.

Ilyen esetekben az Intramark Kft. tájékoztatja ügyfeleit a termék elérhetőségének változásáról.   Ezen esetek előfordulhatnak a saját raktárunk leltári eltéréseiből, illetve o-gyűrű termékek esetében a termék gyártójának szállítási pontatlanságaiból, amelyek a darabszámláló mérlegek hibahatáraira vezethetők vissza.


Szállítási határidő

A szállítási határidőként megadott időtartam a megrendelés beérkezésétől illetve előleges vagy előre fizetés esetén a teljes összeg beérkezésétől értendő. 
Amennyiben a megrendelés visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő eltér az ajánlatunkban szereplőtől akkor a megrendelés visszaigazolásban szereplő határidő a szerződéses szállítási határidő. 
Az Intramark Kft. természetesen mindent elkövet a vevő igénye szerinti szállítási határidő teljesítése érdekében. 
Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerülő körülmény okozza a szállítás késedelmét, a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. 
Amennyiben a vevő feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni, úgy arról írásban tájékoztatni köteles az Intramark Kft.-t az új átvételi határidő megjelölésével. 
A Vevő abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségének eleget tenni, ha az árut nem veszi át, szállítja, vagy szállíttatja el a megrendelés visszaigazolásban feltüntetett szállítási határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. (Feltételezve, hogy az árut az Intramark Kft. a partner számára készre jelentette.)  Ez esetben a fizetési határidő lejártát a szerződéses szállítási határidőtől számítva kell érteni, eszerint lesz feltüntetve a számla kiállításakor. 
Továbbá a Vevőt terheli a továbbraktározás költsége és a kárveszély oly módon, mintha a szerződéses terméket határidőben átvette volna. 
Az Intramark Kft. jogosult ezen túlmenően a Vevő érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező kárát is érvényesíteni. 


Teljesítés feltételei

A teljesítés - ettől eltérő megállapodás hiányában- az Intramark Kft. telephelyén történik.
Az áru átadását követő szakszerűtlen szállítási, tárolási, beépítési és üzemeltetési körülményekből adódó minőségi hibákért az Intramark Kft. nem vállal felelősséget. 


Tulajdonjog fenntartása

 

Fenntartjuk a tulajdonjogunkat a Vevő részére szállított valamennyi bizományosan kihelyezett termékünkre a vételár és az összes mellékköltség kifizetéséig, illetve míg a vevő az üzleti kapcsolatunkból eredő összes kötelezettségeinek nem tett eleget. Ezekre a termékekre a harmadik fél javára történő tovább értékesítés, elzálogosítás vagy biztosítéki tulajdon átruházása előzetes írásos beleegyezésünk nélkül érvénytelen. 

 

Rendelés (szerződés) felmondás

Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy az Intramark Kft. szállítójánál törölni tudjuk, a felmondásnak semmiféle következménye nincs.
Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően Intramark Kft. lehetőséget lát a lemondott termék más Vevő(k) felé történő értékesítésére a szállítási határidőt követő 30 napon belül, a felmondásnak semmiféle következménye nincs. 
Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy az Intramark kft szállítójánál törölni már nem tudjuk és más Vevő felé történő értékesítésre sem látszik lehetőség, akkor a Vevő kötbérként a megrendelt áru értékének 100%-át köteles megfizetni az Intramark Kft. részére az eredeti megrendelésben szereplő az áru fizetési feltételeivel megegyező módon és határidőre. 
Az Intramark kft jogosult az esetlegesen ezen túlmenő kárát is érvényesíteni.

Egyedi gyártott termékek esetében a legyártott termékek egyedi volta miatt nem merülhet fel más vevők részére értékesítés, így ezek a termékek minden esetben a kiszámlázásra kerülnek a Vevő részére.


Reklamáció

Mennyiségi reklamációt csak és kizárólag az áru átvételekor tudunk elfogadni az Intramark Kft. telephelyén vagy csomag kiszállítás esetében a Vevő telephelyén.  Az áru átvételét követő napon mennyiségi reklamációt nem tudunk elfogadni.

Kis méretű O-gyűrű jellegű termékeknél, V-gyűrűknél, seeger gyűrűknél és formagumi termékeknél 50db fölötti megrendelés esetén darabszámláló mérleggel történik a rendelt mennyiség megszámlálása.  +/- 2%-os mennyiségi eltérés ezeknél a termékeknél a mérettől függően előfordulhat.  

Ha a szállított termékről még beépítést megelőzően kiderül, hogy hibás, azt kivizsgálás után azonnal kicseréljük vagy indokolt esetben a vételárat visszafizetjük. 
Ha a szállított termékről a beépítést követően kiderül, hogy hibás, arról az Intramark Kft. -t azonnal tájékoztatni kell . A kivizsgálást 48 órán belül megkezdjük. A kivizsgálás során kollegánk rendelkezésére kell bocsátani a 
- beépítésre vonatkozó technológiai leírást
- a beépítést végző dolgozó nyilatkozatát, mely szerint a beépítésre vonatkozó technológiát betartotta
- A berendezés üzemi naplóját 
Amennyiben a Vevő nem fogadja el az Intramark Kft. szakértőjének szakvéleményét, akkor egy mindkét fél számára elfogadható szakértőt bízunk meg a vizsgálat elvégzésével és annak eredménye mindkét fél részére kötelező érvényű.  
Ha a szállított termékről a vizsgálat során kiderül, hogy hibás volt, azt azonnal kicseréljük vagy indokolt esetben a vételárat visszafizetjük.  
Az Intramark Kft. kártérítési felelőssége a hibás alkatrész értékéig terjed. 
Nem jogos reklamáció esetén a Vevő köteles az Intramark Kft.-nek megtéríteni a vizsgálat során felmerült minden költségét, továbbá az esetleg közösen megbízott szakértő minden költségét és munkadíját.


Az Eladót felelősség terheli, ha a Vevőt hibás termék miatt kár vagy veszteség éri - kivéve, ha a Vevő mulasztása miatt történik a kár. Ennek következményeként az okozott kár kompenzációja nem haladhatja meg a termék valós értékét.
Vevőnek okozott bármilyen veszteségért, kárért, bírságért, kötbérért, mely az ügyfélnek történő késedelmes szállítás miatt, ill. teljesítésének hiánya miatt következik be, valamint más kárért, bírságért vagy pénzvisszatérítésért, mely a Vevő és az ő ügyfele közötti szerződéssel kapcsolatban keletkezik, az Eladó felelőssége a hibás termék értékéig korlátozódik


Vis Maior

Semmilyen vis maiorból eredő késedelmes szállításért az Intramark Kft. nem vállal felelősséget. Amennyiben a vis maiorból származó akadályoztatás 3 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a szerződéstől való elállás. 

 

Elállás joga

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Az Eladó a termék visszaérkezését követően 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Vásárlónak. Az Intramark Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.

A Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát az alábbi, Intramark Kft. által eladott termékek tekintetében:

a) olyan termék tekintetében, amelynek ára a pénzpiac Intramark Kft. által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
b) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a Vevő specifikációja szerint készítettek el.
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, mint pl. gyógyszeriparban használatos, speciális tömítések esetén, vagy nem zárt csomagolású általános tömítéseknél a pormentes tárolás elmaradása esetén.
d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően további egységekre bontanak, mint pl. a felhasználó által kisebb egységekre darabolt tömítőzsinórok, vezetőszalagok. 


Egyéb feltételek

Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
Minden egyéb esetben a felek törekednek a mindkettőjük számára elfogadható megoldásra. 


Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége 

Minden konkrét szerződéskötéshez és megrendeléshez a mindenkor érvényben lévő ÁSZF van hatályban. 
Jelen ÁSZF érvényességi határideje a következő ÁSZF kibocsátásáig tart.

 

II. Adatvédelmi szabályzat

A webáruház használata során az INTRAMARK Kft. a részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára. Ez alól kivételt képez az INTRAMARK Kft. csomagküldéshez szerződött alvállalkozója. A csomagküldéshez, partnereink címét ki kell adnunk a szállítmányozó vállalat részére. 
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (Pl.: IP cím, látogatás időtartama, stb.) Ezen adatokat az Intramark Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Intramark Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a vevő elfogadja az Intramark Kft. adatkezelési elveit.

Az Intramark Kft. nem használja fel a webáruházban vásárló vevők adatait hírlevelek küldésére. Az adatok nem kerülnek marketing célú felhasználásra és nem kerülnek át harmadik fél részére ilyen célból.

A webáruház felhasználó köteles a felhasználónevét és jelszavát bizalmasan kezelni, az harmadik fél részére át nem adható.  Amennyiben az Intramark Kft. tudomására jut, hogy egy webáruház felhasználó ezen adatokat harmadik félnek kiadta, úgy a felhasználót joga van letiltani a webáruház használatáról.

Amennyiben ezen adatok a falhasználóktól konkurens cégekhez kerülnek, abban az esetben mind az átadó felhasználó, mind a harmadik, konkurens fél felé minden esetben jogi lépés indul, melynek elsődleges célja az okozott kár megállapítása.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.tv. rendelkezései az irányadók.

 

 

Debrecen 2016.01.02.

Vántus Viktor

ügyvezető

Tovább

Cégbemutatás

Az INTRAMARK Kft. 1992 óta tölt be vezető szerepet minőségi tömítéstechnikai termékek magyarországi forgalmazásában.

Tovább

Termékeink

Online rendelés


Tovább

Egyedi gyártás leadása

Széchenyi 2020